Będą dodatkowe tory do Piaseczna?

0
186

PKP PLK podpisało umowę na opracowanie studium wykonalności dla budowy dodatkowych torów aglomeracyjnych na trasie z Warszawy do Piaseczna i Czachówka wraz z połączeniem do Konstancina-Jeziorny.

Przez ostatnie lata pasażerowie dojeżdżający do szkoły czy pracy koleją borykali się z rozbudową torowiska, modernizacją peronów, wiaduktów i przejazdów. W związku z tym ogłoszone jesienią 2019 r. plany budowy dodatkowych torów między Warszawą a Piasecznem i Czachówkiem oraz połączenia kolejowego do Konstancina-Jeziorny u tych, którzy od dawna na trasie podróżują i co nieco na temat kolejowych inwestycji wiedzą, wywołały co najmniej zdziwienie.

Dokument powstanie

Słowo jednak stało się ciałem, PKP PLK przetarg ogłosiło, rozstrzygnęło i w dniu 4 lutego umowę z wykonawcą podpisało.

Dokument określi możliwości techniczne oraz szczegółowe rozwiązania i zakres prac, a także szacowane koszty inwestycji. Studium będzie podstawą do szczegółowego planowania projektu po 2020 roku – informuje rzecznik PKPK PLK Robert Jakubowski.

– Rozbudowa torów z Warszawy do Piaseczna zwiększy możliwości komunikacyjne w aglomeracji warszawskiej. Krok po kroku konsekwentnie zapewniamy mieszkańcom miejscowości i powiatów coraz lepsze połączenia kolejowe. Tworzymy lepszą i sprawniejszą kolej, co przekłada się na ułatwienie codziennych dojazdów do szkół i do pracy. Poprawia się dostęp do kolei, dzięki planom uruchomienia połączeń do Konstancina-Jeziorny. To działania wpisujące się w realizację rządowego programu Kolej+ – powiedział Andrzej Bittel, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury.

Niemożliwe, możliwe lub realne

Do rozbudowy jednak jeszcze droga daleka. Studium to dokument, który określi czy budowa dwóch dodatkowych torów aglomeracyjnych na ok. 20 km odcinku od przystanku Warszawa Aleje Jerozolimskie (na styku ze stacją Warszawa Zachodnia) do stacji Piaseczno (a nawet do stacji Czachówek Południowy), jest w ogóle możliwa technicznie. A jeśli tak, to jakie będą koszty tej inwestycji. Zakładając optymistycznie autor opracowania uzna, że możliwe jest poszerzenie torowiska, co patrząc na istniejące oznaczałoby w wielu miejscach poszerzenie pasa kolejowego, w tym prawdopodobnie wykupy gruntów i przebudowę wielu instalacji towarzyszących, zwłaszcza na terenie Warszawy. Koszty takiej inwestycji mogą skutecznie zniechęcić rząd do jej finansowania. A nawet gdyby, znów zakładając optymistycznie, pieniądze się znalazły, procedury związane z projektowaniem i uzyskiwaniem pozwoleń potrwają kolejne lata. W sumie, nie da się ukryć, do ewentualnej realizacji przedsięwzięcia pasażerowie dawno zapomną o uciążliwościach poprzedniej rozbudowy linii.

– W ramach opracowanego studium wykonalności przeanalizowana zostanie również modernizacja linii kolejowej Warszawa Okęcie – Jeziorna wraz z elektryfikacją i budową nowych przystanków. Głównym celem prac jest uruchomienie na niej połączeń pasażerskich i utworzenie połączenia aglomeracyjnego Konstancina-Jeziorny z Warszawą  (przez gminy Piaseczno i Lesznowola) – czytamy w komunikacie PKP PLK.

Prace nad opracowaniem studium wykonalności mają się zakończyć do września 2021 roku. PKP PLK zapłaci za nie 3,5 mln złotych.