Basen w przyszłe lato

0
1472

Dzierżawca terenu ośrodka Wisła w Zalesiu Górnym deklaruje gotowość zagospodarowania odkrytego basenu.

Właśnie minął trzeci sezon gospodarowania ośrodkiem Wisła przez nowego dzierżawcę. Przejął on zarządzany przez starostwo teren rekreacyjny wiosną 2017 roku. Umowa została zawarta na 17 lat. Zgodnie z jej zapisami, dzierżawca ma płacić 250 tys. złotych czynszu rocznie. Powiat oczekiwał też, by podupadający przez lata teren rekreacyjny znów tętnił życiem i zyskał na jakości, a nie stał się tylko doraźnym źródłem dochodów dla inwestora. W celu zachęcenia do większych inwestycji, czynsz został obniżony o 40% na okres dwóch pierwszych lat dzierżawy, a jednocześnie postawiono warunek – dzierżawca miał wykonać inwestycje o wartości przynajmniej 2 mln złotych.

– Ten warunek został spełniony – poinformował nas wicestarosta Zdzisław Lis. – Na terenie ośrodka powstały różne atrakcje dla dzieci, funkcjonują kawiarnie, bary i restauracja – wylicza. Przyznaje, że Powiat oczekiwał również rewitalizacji basenu. To zadanie nie zostało zrealizowane. Wprawdzie na początku dzierżawca deklarował podjęcie starań zmierzających do remontu basenu, ale po głębszej analizie okazało się, że przedsięwzięcie będzie nie tylko kosztowne, ale też trudne w realizacji. Wówczas rozpoczęły się rozmowy z Gminą Piaseczno na temat ewentualnego przejęcia tego zadania. Powiat musiałby w tym celu przekazać teren władzom gminy. Przygotowywano już nawet operat szacunkowy.

– Na początku września spotkałem się z panem Karwowskim, który zadeklarował gotowość do podjęcia się rewitalizacji terenu basenów we własnym zakresie – mówi wicestarosta Zdzisław Lis. – Oczywiście takie rozwiązanie jest dla nas korzystne. Nie wymaga modyfikacji umowy z dzierżawcą, zawierania kolejnej z Gminą Piaseczno i co najważniejsze, baseny mają być gotowe już w przyszłym roku.

Takie deklaracje złożył dzierżawca zarządowi Powiatu. Przedstawił wstępne projekty zagospodarowania terenu po drugiej stronie stawu oraz zapewnił, że ma środki na jego sfinansowanie.

Z informacji wicestarosty wynika, że niecka basenu zostanie wymieniona na nową, pokrytą specjalną membraną, i podzielona na trzy strefy aktywności. Oprócz basenu pływackiego, zaplanowano również duży park wodny ze zjeżdżalniami oraz teren rekreacyjny ze specjalnymi prysznicami, dużymi rybami i wodną karuzelą

– Nie dostaliśmy jeszcze szczegółowego harmonogramu prac, o który poprosiłem dzierżawcę, ale zapewnia, że baseny mają być gotowe już w czerwcu przyszłego roku – informuje Zdzisław Lis.