Banerom już dziękujemy

0
761

Zgodnie z zapisami uchwały krajobrazowej, z terenu gminy powinny już zniknąć wszystkie banery. Uchwała dotycząca kar za niestosowanie się do przepisów w tym zakresie ciągle jednak nie została podjęta.

Gmina Piaseczno była jedną z pierwszych w Polsce, które przyjęły uchwałę krajobrazową. Jej celem jest porządkowanie przestrzeni publicznej, przede wszystkim zaś zlikwidowanie reklamowego chaosu. W przyjętym w marcu ubiegłego roku dokumencie określono m.in. wielkość, liczbę i rodzaj nośników reklamowych umieszczanych w poszczególnych miejscach. Gminę podzielono na 4 obszary, do których stosują się różne zapisy. Najbardziej restrykcyjne dotyczą oczywiście ścisłego centrum miasta, nieco inne obszarów tzw. przemysłowo-handlowych, pozostałej części miasta oraz obszarów wiejskich. Aby dać przedsiębiorcom i właścicielom nieruchomości czas na dostosowanie się do nowych przepisów, przewidziano vacatio legis dla już istniejących nośników. Najkrótszy, bo 12-miesięczny, dotyczy tablic reklamowych i urządzeń reklamowych w formie banerów, tablic i urządzeń reklamowych sytuowanych na ogrodzeniach oraz reklam obwoźnych. Uchwała zaczęła obowiązywać 24 maja 2019, tym samym w najbliższych dniach z terenu gminy powinny zniknąć wszystkie banery i inne formy reklamy montowanej na ogrodzeniach.

Co, jeśli właściciel nieruchomości, na której znajduje się dana reklama, nie dostosuje się do przepisów? Uchwała krajobrazowa reguluje wyłącznie kwestie formalne – co jest dopuszczalne, a co zakazane. Kwestie finansowe, czyli wysokość kar, regulować ma uchwała o opłacie reklamowej. Ta zaś nie została jeszcze podjęta. Burmistrz wprawdzie przedstawił radnym jej projekt jesienią, decyzja miała zapaść podczas listopadowej sesji, ale ostatecznie uchwałę zdjęto, by dać radnym więcej czasu do namysłu. Więcej pisaliśmy o tym w listopadzie.

Zgodnie z ustawą krajobrazową z 2015 roku, wysokość kary pieniężnej za umieszczenie reklamy niezgodnej z przepisami lokalnymi ustala się jako 40-krotność stawki opłaty dziennej dla danej reklamy według uchwały o opłacie reklamowej przyjętej w danej gminie. Uchwała o opłacie reklamowej jest więc niezbędnym narzędziem do egzekucji zapisów uchwały krajobrazowej. Czy radni zdecydują się na podjęcie uchwały o dodatkowych opłatach od przedsiębiorców w okresie kryzysu związanego z epidemią?

– Będziemy chcieli wrócić do tematu, może nawet jeszcze w maju – powiedział nam burmistrz Daniel Putkiewicz.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz komentarz
Podaj swoje imię