Badają drzewa w parku

0
74

Powstaną szczegółowe ekspertyzy dendrologiczne oceniające kondycję parkowych drzew.

Rozpoczęły się prace mające na celu wykonanie szczegółowych ekspertyz
dendrologicznych drzew rosnących w Parku im. Książąt Mazowieckich w Piasecznie.

– Prace obejmują diagnozę fitopatologiczną i entomologiczną oraz ocenę wizualną stanu witalnego drzew, uszkodzeń i ubytków, opis otoczenia i warunków siedliskowych, określenie ewentualnego występowania gatunków chronionych, łącznie z dokumentacją fotograficzną. Ponadto zostanie wykonane bezinwazyjne badanie stanu zachowania wnętrza pnia drzew przy użyciu sonicznego tomografu oraz bezinwazyjne badanie stabilności przechyłowej drzewa i jego wytrzymałości na złamanie na podstawie testu obciążeniowego – informuje Biuro Promocji gminy.

Wyniki badań pozwolą ocenić stan zdrowia drzew, ale również potencjalne zagrożenia jakie mogą stanowić dla spacerowiczów. Oceniona zostanie bowiem między innymi ich potencjalna wytrzymałość na różne zjawiska pogodowe oraz ich stabilności w gruncie. Badania  zakończą się zaleceniami dotyczącymi działań jakie należy podjąć wobec drzew stwarzających potencjalne problemy.

Ekspertyzie poddane zostaną 23 drzewa wskazane przez urzędników odpowiadających za zieleń miejską. Koszt badań to 48 tys. złotych. W oparciu o wyniki badań i zalecenia specjalistów gmina podejmie decyzję o dalszym postępowaniu. Drzewa mogą wymagać odpowiedniej pielęgnacji i zabezpieczenia, tak by zapobiec konieczności ich wycinki, gdyby stanowiły zagrożenie. Ta jest bowiem ostatecznością.