Ani sekretarza, ani zastępców wójta

0
1231

Podobno miała być zmiana na stanowisku zastępców wójta Lesznowoli. I podobno wyłoniono w końcu sekretarza gminy. Ciągle jednak nikt na ten temat nie chce się oficjalnie wypowiedzieć.

Na początku lipca pojawiła się informacja o tym, że szykują się zmiany na stanowisku zastępców wójta gminy Lesznowola. Nieoficjalnie mówiło się, że mieliby je objąć dotychczasowi radni Marcin Kania oraz Mirosław Wilusz. Obaj w ostatnich wyborach startowali z Komitetu Wyborczego Wyborców Marii Jolanty Batyckiej-Wąsik. Kiedy okazało się, że obaj panowie złożyli mandat radnego (komisarz wyborczy w Warszawie wygaśnięcie mandatu radnego Wilusza stwierdził 2 lipca, a radnego Kani 8 lipca), informacja stała się wiarygodna, choć nadal nie udało nam się jej oficjalnie potwierdzić. Jeśli rzeczywiście wójt zamierzała ich powołać na swoich zastępców, nie zdążyła. 10 lipca bowiem została zatrzymana przez CBA. Wprawdzie sąd nie przychylił się do wniosku prokuratury o zastosowanie wobec oskarżonej środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania, ale tuż po powrocie do pracy otrzymała wystawiony 12 lipca przez prokuratora zakaz podejmowania czynności służbowych. Czy rzeczywiście miało dojść do roszady w kierownictwie gminy? Wójt Maria Jolanta Batycka-Wąsik na to pytanie nie odpowiedziała nam od blisko miesiąca.

Panowie radni (a teraz właściwie już byli radni) z kolei na pytanie o to, czy rzeczywiście powodem złożenia przez nich mandatu były plany objęcia stanowiska zastępcy wójta i czy nadal są na to szanse, gdy wójt odzyska swoje uprawnienia, odpowiadają zaskakująco zgodnie, że… są na urlopie i odpowiedzą po jego zakończeniu

W najbliższy piątek 9 sierpnia planowana jest sesja. Swoje mandaty mogą na niej objąć wskazani przez komisarza wyborczego następcy radnych Wilusza i Kani – Krzysztof Klimaszewski i Mariusz Socha.

Obecnie zarządzanie gminą spoczywa całkowicie na barkach II wicewójt Iwony Pajewskiej-Iszczyńskiej. Jak poinformowała nas na początku lipca Kierownik Biura Promocji Agnieszka Adamus, I zastępca wójta Karolina Pichnej przebywa bowiem na dłuższym zwolnieniu lekarskim. Przynajmniej część obowiązków, według swoich kompetencji, mógłby realizować sekretarz gminy. Na tym stanowisku jednak od jesieni ubiegłego roku jest wakat. Dwa pierwsze konkursy nie przyniosły rozstrzygnięcia, ale z jakiego powodu – nie podano. W trzecim, którego termin został przedłużony do 1 lipca, podobno udało się wyłonić kandydata, który spełnił wymagania. Usiłowaliśmy się dowiedzieć, czy wybór ten ma jakiś związek ze zmianą na stanowisku zastępców wójta, ale także na to pytanie nie otrzymaliśmy od miesiąca odpowiedzi. Jak poinformowali nas pracownicy Biura Promocji, decyzja komisji konkursowej zapadła prawie trzy tygodnie temu. Wciąż jednak informacja o tym, kto obejmie stanowisko, nie została przekazana do publicznej wiadomości.