Ambitne cele

357

Władze gminy, świadome zagrożeń związanych ze zmianami klimatycznymi, szukają proekologicznych rozwiązań. O wdrażanych i planowanych działaniach w tym zakresie mówiono na konferencji „Piaseczno dla klimatu”.

Gmina zorganizowała spotkanie dotyczące sytuacji klimatycznej w czwartkowy wieczór 28 listopada. Konferencję rozpoczęło wręczenia nagród laureatom konkursu „Podejmij wyzwanie: przeciwdziałaj niskiej emisji!”. Młodzi mieszkańcy gminy aktywnie uczestniczyli w wieloetapowym konkursie, którego celem było popularyzowanie wiedzy na temat przyczyn i skutków zjawiska tzw. niskiej emisji oraz promowanie działań, które pozwalają ograniczać zanieczyszczanie powietrza.

Część merytoryczną rozpoczął wykład dr hab. Jacka Pniewskiego z Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, który w bardzo przystępny sposób przedstawił wyniki badań naukowców udowadniające, że globalne ocieplenie jest faktem. Przedstawił też niewesołe perspektywy związane z dalszym wzrostem emisji dwutlenku węgla do atmosfery i jej skutkami dla całego środowiska. Następnie burmistrzowie Daniel Putkiewicz i Robert Widz zaprezentowali działania podejmowane przez samorząd w celu redukcji szkodliwego wpływu działalności ludzkiej na środowisko. Mówili również o dalszych planach związanych zarówno bezpośrednią z ochroną środowiska, jak i mniej oczywistych działaniach, np. opracowywaniu miejscowych planów zagospodarowania czy przymiarce do budowy nowej elektrociepłowni.

W 2020 roku ma wystartować program wspierający tzw. małą retencję, czyli budowę lokalnych zbiorników na deszczówkę. Wyzwanie, które postawiła sobie gmina, to wprowadzenie lokalnej retencji na 35% terenów zurbanizowanych do 2025 roku. Ambitny cel postawił gminie burmistrz Daniel Putkiewicz również w obszarze gospodarki odpadami. Chciałby, żeby do 2030 roku Piaseczno osiągnęło 100% recyklingu.

W obszarze troski o jakość powietrza Gmina w tej chwili pomaga przygotować dokumentację pozwalającą uzyskać środki z rządowych programów dotacyjnych. Samorząd chce też sprawdzić, ile pieców na paliwo stałe nadal funkcjonuje w gminie. Do końca 2025 roku włodarze chcieliby bowiem rozwiązać problem wymiany pieców na terenie całej gminy.

Na koniec spotkania był czas na dyskusję. Mieszkańcy zadawali rzeczowe pytania zarówno burmistrzom jak i dr. hab. Jacka Pniewskiego. Pojawił się również wniosek o powtarzanie tego typu spotkań.

Całość była transmitowana online na kanale YouTube Gminy Piaseczno. Film nadal jest dostępny w serwisie.