Akt oskarżenia trafił do sądu

0
679

Akt oskarżenia przeciwko wójt Lesznowoli, byłej skarbnik gminy oraz byłym zastępcom wójta trafił już do Sądu Okręgowego w Warszawie.

Prokuratura Okręgowa w Warszawie, zgodnie z deklaracjami przed końcem ubiegłego roku (dokładnie 27 grudnia 2019 r.), skierowała do Sądu Okręgowego w Warszawie akt oskarżenia przeciwko czwórce samorządowców Lesznowoli. Zarzuty wobec wójt Lesznowoli Marii Jolanty Batyckiej-Wąsik (po postawieniu zarzutów wyraziła zgodę na publikację wizerunku oraz nazwiska) dotyczą m.in. karalnej niegospodarności i wyrządzenia zarządzanej przez nią gminie szkody majątkowej w wielkich rozmiarach (ponad 1,3 mln zł) oraz przekroczenia uprawnień służbowych w celu osiągnięcia korzyści majątkowych przez podmioty na rzecz których wydawano niekorzystne z punktu widzenia interesów gminy decyzje podatkowe.

– W tym ostatnim przypadku zarzuty dotyczą wydania kilkunastu  niezasadnych decyzji o umorzeniu zaległości podatkowych na łączną kwotę ponad 2,5 mln zł na rzecz spółek działających na terenie gminy (6 zarzutów przestępstw kwalifikowanych  z art. 296 § 1 i 3 kk i  art. 231 kk) – informuje rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie prokurator Łukasz Łapczyński.

Zarzuty zostały też postawione byłej zastępcy wójta Karolinie P.  Dotyczą przekroczenia uprawnień służbowych w związku z wydaniem w grudniu 2016 r. niezasadnej decyzji o umorzeniu raty podatku od nieruchomości w kwocie blisko 20 tys. zł.(jeden zarzut przestępstwa kwalifikowanego z art. 231 kk ). Marek R., pełniący w dacie czynu funkcję zastępcy wójta gminy Lesznowola jest oskarżony o przekroczenie uprawnień służbowych w związku z wydaniem w lipcu 2012  r. niezasadnej decyzji o umorzeniu raty podatku od nieruchomości w kwocie blisko 35  tys. zł wraz z odsetkami w kwocie 1200 zł (jeden zarzut przestępstwa kwalifikowanego z art. 231 kk ).

Zarzuty dotyczą też byłej już skarbnik Lesznowoli Elżbiety O.

– Zarzuty aktu oskarżenia  dotyczą niedopełniania obowiązków służbowych w związku z pełnieniem funkcji skarbnika gminy Lesznowola poprzez nienależyte dokonanie wstępnej kontroli finansowej dokumentacji przedkładanej przez podatników gminy Lesznowola wnioskujących o umorzenie zaległości podatku od nieruchomości wraz z odsetkami za zwłokę i nie zgłoszenie  zastrzeżeń co do prawidłowości żądanych umorzeń i ich zgodności z prawem, w wyniku czego spółki działające na terenie Gminy Lesznowola odniosły korzyści majątkowe z tytułu niezapłaconych podatków w kwocie ponad 2,5 mln zł (trzy zarzuty przestępstw kwalifikowanych z art. 231 kk) – informuje Rzecznik Prokuratury.