A miało jej nie być

Zakończyła się rozbudowa i remont Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego. Szkoła, która miała zostać zlikwidowana, zyskała zupełnie nowe oblicze.

 

Przebudowa placówki mieszczącej się przy ul. Szpitalnej 12 w Piasecznie rozpoczęła się w 2015 r. od generalnego remontu i przygotowania projektu rozbudowy. Ten etap prac kosztował powiat 2,5 mln złotych i był pierwszą inwestycją oświatową nowych władz powiatu.  W wakacje 2016 r. rozpoczął się drugi etap prac, polegający na dobudowaniu nowego skrzydła szkoły i częściowej przebudowie starego. Prace zakończyły się wczesną wiosną, ale oficjalne otwarcie, połączone z obchodami Dnia Dziecka, szkoła zorganizowała dopiero 8 czerwca.

W wyniku rozbudowy dwukrotnie zwiększyła się powierzchnia budynku, w którym oprócz sal lekcyjnych i rehabilitacyjnych znajdują się pracownie, gdzie niepełnosprawne dzieci uczą się zawodu, oraz internat. Część starego budynku została wyburzona, a w to miejsce wzniesiono nową konstrukcję – wyższą o dwie kondygnacje, co pozwoliło na budowę sali gimnastycznej, zwiększenie liczby sal lekcyjnych i utworzenie świetlicy. Powstało też nowe wejście główne, szatnie, powiększył się hol i zamontowano windy.

Warto przypomnieć, że poprzednia ekipa rządząca w powiecie podjęła decyzję o przeniesieniu szkoły do budynku liceum im. Reymonta w Konstancinie-Jeziornie. Powodem miał być brak środków nawet na niezbędne remonty (budynek działał warunkowo, ponieważ nie spełniał norm bezpieczeństwa). Przeciw takiemu rozwiązaniu protestowali rodzice niepełnosprawnych uczniów. Pomysł nie podobał się również kadrze; choć warunki w szkole pozostawiały wiele do życzenia, to ze względu na dobro dzieci, dla których niezwykle ważna jest stabilizacja, woleli pracować w tym samym miejscu. W wyniku wyborów samorządowych w 2014 r. zmienił się zarząd powiatu i nowa ekipa postanowiła w pierwszej kolejności poprawić warunki w SOSW w Piasecznie. Radni zgodzili się przeznaczyć na ten cel środki budżetowe w znacznej wysokości, początkowo mowa była o około 8 mln złotych. Powiat uzyskał jednak pięćdziesięcioprocentową dotację od Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej w Warszawie. Cała inwestycja, remont i rozbudowa, kosztowały w sumie 11,6 mln złotych.