68 koncepcji

0
75

Konkurs na opracowanie koncepcji nowego piaseczyńskiego basenu cieszy się ogromnym zainteresowaniem architektów. Swoje pomysły chce zaprezentować aż 68 podmiotów.

Przedmiotem konkursu jest koncepcja architektoniczno-urbanistyczna basenu krytego wraz z zagospodarowaniem terenu między ul. Chyliczkowską, Perełką, Jeziorką i ul. Mazurską. Architekci mają przedstawić koncepcję dotyczącą całej liczącej 9 ha działki oraz konkretne pomysły na realizację budowy samego basenu wraz z najbliższym otoczeniem. Ta część obejmuje obszar o powierzchni ok. 2,2 ha.

Konkurs jest realizowany przez Gminę Piaseczno przy udziale warszawskiego oddziału Stowarzyszenia Architektów Polskich (SARP). Celem konkursu jest uzyskanie najlepszych rozwiązań programowo-przestrzennych zagospodarowania terenu tzw. „porzeczek”. Gmina liczy na uzyskanie projektów ciekawych pod względem architektonicznym, ale też funkcjonalno-użytkowym. Nie ukrywa, że ważnym aspektem będzie również zastosowanie przez projektantów rozwiązań ekologicznych, czyli m.in. odpowiednie ukształtowanie i usytuowanie budynku na działce i względem stron świata, energooszczędne technologie, niska emisja, wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, odzysk wody szarej itp.

Uczestnik konkursu, którego pracę sąd konkursowy uzna za najlepszą, zostanie zaproszony do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki

Prace konkursowe oceni siedmioosobowy sąd konkursowy, któremu przewodniczy Ewa Kuryłowicz – architekt, sędzia konkursowy Stowarzyszenia Architektów Polskich (SARP) Oddział Warszawski. Uczestnik konkursu, którego pracę sąd konkursowy uzna za najlepszą, zostanie zaproszony do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki. Jego zadaniem będzie opracowanie pełnej dokumentacji projektowej i nadzór autorski nad realizacją. Oprócz tego na uczestników konkursu czekają nagrody pieniężne – odpowiednio 35, 25 i 20 tys. złotych za pierwsze trzy miejsca. Przewidziano również przyznanie dwóch wyróżnień po 10 tys. złotych.

Do konkursu dopuszczonych zostało aż 68 podmiotów. Czas na złożenie prac konkursowych mają do 8 maja. Oficjalne ogłoszenie wyników konkursu ma nastąpić 22 maja.

– Przy wyłanianiu realizatora projektu tak spektakularnej i oczekiwanej inwestycji, jaką jest kryty basen, zdecydowaliśmy się na nową, konkursową formę wyboru przy wsparciu merytorycznym wybitnych architektów – mówi burmistrz Daniel Putkiewicz. – Dotychczas rzadko byliśmy zadowoleni z rezultatów, jakie przy innych inwestycjach dawała procedura przetargowa. Teraz mamy przeznaczoną konkretną kwotę, w ramach której wybierzemy najlepszego projektanta, na podstawie otwartego konkursu – dodaje burmistrz.

Na to zadanie samorząd przewidział w tegorocznym budżecie 700 tysięcy. W Wieloletniej Prognozie Finansowej na budowę basenu krytego oraz odkrytego w sumie zarezerwowano na najbliższe 4 lata 45,4 mln zł.