Dwa warianty rynku

0
553
Już niedługo rynek miejski zacznie tętnić życiem.
W środę 10 maja w ratuszu w Górze Kalwarii doszło do spotkania przedstawicieli Stowarzyszenia Nowa Kalwaria z architektami oraz władzami gminy w sprawie koncepcji przebudowy rynku miejskiego. Projekt modyfikacji koncepcji sporządzonej przez firmę Rysy Architekci w 2012 roku w celu uwzględnienia budowy fontanny zdobył najwięcej głosów w czwartej edycji budżetu obywatelskiego.
– Zostaliśmy poproszeni na spotkanie robocze dotyczące naszego projektu obywatelskiego. Na spotkaniu byli obecni przedstawiciele biura architektonicznego Rysy Architekci, przedstawiciele miasta i naszego Stowarzyszenia Nowa Kalwaria, które jest inicjatorem projektu powstania na rynku miejskim fontanny, realizowanego w ramach budżetu obywatelskiego. Przedstawiono nam wstępne propozycje zagospodarowania rynku z uwzględnieniem fontanny, co po uzgodnieniach u konserwatora zostanie zaprezentowane mieszkańcom – mówi prezes Stowarzyszenia Nowa Kalwaria Arkadiusz Strzyżewski.
Więcej zieleni
Główny tematem poruszanym na spotkaniu była kwestia tego, jaką część rynku pokrywać będzie powierzchnia zielona. Zdaniem Wicestarosty Powiatu Piaseczyńskiego zieleń powinna ożywić to miejsce.
– Zależy nam, aby to miejsce zaczęło żyć. Bez ludzi to będzie niemożliwe, dlatego też miejska fontanna, jak i zieleń dająca cień oraz miejsca siedzące przyciągną tu mieszkańców oraz gości. Takie było nasze założenie i w tę stronę idziemy – dodaje.
Obecnie rozważane są dwie opcje różniące się między osobą ilością krzewów i zadrzewień.
– Wariant pierwszy niewiele różni się od tego, co finalnie znalazło się w projekcie z 2012 roku. Zaproponowane warianty różnią się między sobą przede wszystkim szerokością pasów zieleni. Pierwszy wariant zakłada wydzielenie centralnego placu liniami będącymi przedłużeniem murów kościoła, zaś drugi liniami opartymi o pewne architektoniczne detale ratusza. W pierwszym zaproponowana fontanna stanowi lustro wody, a zlokalizowana została w pobliżu bramy wejściowej do kościoła, w drugim zaś fontanna w postaci dynamicznych dysz zlokalizowana została w centralnym obszarze placu. Ponadto drugi wariant zakłada dodatkowy szpaler drzew, przez co zwiększa się zacieniona przestrzeń i ilość miejsc do wypoczynku, a zmniejsza otwarta przestrzeń placu – opisuje sekretarz Nowej Kalwarii Aleksandra Górecka.
– W obu wariantach przewidziane zostały otwarte przestrzenie przed kościołem i przed ratuszem, które mogłyby być wykorzystywane do uroczystości kościelnych, gminnych lub innych imprez. W obu w centralnym miejscu placu ma znaleźć się makieta dawnej Nowej Jerozolimy. Plac ma mieć nawierzchnię koloru ceglastego, makieta również, z tym że ma wystawać kilka centymetrów nad powierzchnię placu. Dysze fontanny zaproponowanej w drugim wariancie miałyby być położone po wschodniej i zachodniej stronie makiety – kontynuuje.
Makieta dawnej Góry Kalwarii zostanie zbudowana na planie krzyża. Ma ona przylegać do placu i mieć wysokość kilku centymetrów. Będzie można po niej chodzić.
– Osobiście zdecydowanie opowiadam się za drugą opcją, ponieważ proponuje ona bardziej racjonalne wykorzystanie centralnego miejsca Góry Kalwarii. Zapewnia więcej zieleni, miejsc wypoczynku, atrakcyjną fontannę. Daje szansę, że mieszkańcy będą tam przychodzić, aby spędzić swój wolny czas, a na tym nam, jako wnioskodawcom projektu modyfikacji istniejącej koncepcji, zależało najbardziej – uważa sekretarz stowarzyszenia.
Obecnie pozostaje tylko czekać na akceptację drugiego wariantu przez Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, po czym propozycje powinny zostać przedstawione mieszkańcom. Przypomnijmy, że całkowity koszt rewitalizacji rynku i przylegających do niego ulic szacowany jest na około 9 milionów złotych.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz komentarz
Podaj swoje imię