Dobry budżet dla Mysiadła

166

Na ostatniej sesji Rady Gminy w Lesznowoli zostały przeznaczone środki finansowe na kilka inwestycji w Mysiadle.
XXII sesja Rady Gminy odbyła się w piątek 30 września. Zostały na niej przeznaczone środki finansowe (I transza) na zakup przez Gminę niezabudowanej nieruchomości położonej w Mysiadle (działka nr 83/13). Działka ta jest potrzebna na kompleksową realizację Centrum Edukacji i Sportu w Mysiadle, a dokładnie jej III etapu, czyli budowę stadionu wielofunkcyjnego.
– Na ukończeniu jest aktualizacja projektu budowlanego dla II etapu. W tej kadencji samorządu chcemy ogłosić przetarg na budowę II etapu. Pozyskanie gruntu pod budowę III etapu przyspieszy jego realizację – mówi nam Marcin Kania, radny Gminy Lesznowola.
Oprócz tego przeznaczono środki finansowe na zagospodarowanie terenu nad stawem w Mysiadle.
W ramach projektowanej inwestycji przewiduje się budowę alejek, budowę pomostu wędkarskiego oraz tratw dla ptasich gniazd – będzie to I etap prac nad rewitalizacją tego terenu. Prace rozpocząć się mają w najbliższym czasie. Gotowy jest również projekt budowy sieci elektroenergetycznej nad stawem rekreacyjno-wędkarskim.
– W tym przypadku oczekujemy na pozwolenie na budowę. Opracowanie obejmuje projekt sieci, w tym budowę linii kablowej nN 0,4 kV, słupów oświetleniowych i złączy kablowych sterowania oświetleniem. To będzie II etap prac – komentuje nam Marcin Kania.
Środki na projekt alejek i oświetlenia pochodziły z funduszu sołeckiego Mysiadła. Zostały one przeznaczone decyzją zebrania wiejskiego. Ponadto, na zebraniu wiejskim w dniu 26 września przeznaczono dodatkowe środki z funduszu sołeckiego na zagospodarowanie terenu wokół stawu, a dokładniej na małą architekturę oraz nasadzenia.
Realizacja planowana jest w przyszłym roku.
Na sesji Rada Gminy wyraziła także zgodę na zakup przez Gminę Lesznowola prawa własności niezabudowanej nieruchomości (działka nr 142/5) położonej w Mysiadle. Działka ta jest niezbędna do poszerzenia ulicy Kuropatwy.
Przystąpiono również do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Mysiadło, część wschodnia.
– Potrzeba zmiany planu wynika z potrzeby dostosowania zapisów planu do przepisów obowiązujących oraz faktycznego przebiegu dróg. Przypomnę, że plan jest z roku 2001 – powiedział nam Marcin Kania.