Decydować powinni mieszkańcy

99

W sobotę 15 października w Ośrodku Kultury w Górze Kalwarii odbędą się warsztaty Open Space dla wszystkich chętnych, w temacie rewitalizacji Góry Kalwarii. Czemu to ważne, aby mieszkańcy wzięli w nich udział?
Warsztaty odbędą się w ramach trwających prac nad aktualizacją Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Góra Kalwaria na lata 2012-2020.
Ustawa z 9 października 2015 roku o rewitalizacji wyjaśnia czym ona jest:
„Art. 2. 1. Rewitalizacja stanowi proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych, prowadzony w sposób kompleksowy, poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki, skoncentrowane terytorialnie, prowadzone przez interesariuszy rewitalizacji na podstawie gminnego programu rewitalizacji”.
Interesariuszami rewitalizacji są przede wszystkim mieszkańcy, zarówno rewitalizowanych obszarów, jak i pozostałej części gminy. Są nimi także przedsiębiorcy, podmioty prowadzące działalność społeczną oraz władze samorządowe i organy władzy publicznej.
Osoby, określane w Ustawie mianem interesariuszy, w tym przede wszystkim mieszkańcy, powinny brać czynny udział w tym procesie, ponieważ to oni będą głównymi beneficjentami rewitalizacji. Intencją ustawodawcy było, aby nie tylko urzędnicy decydowali, co ma być objęte tym procesem i jaki kształt powinien on przybrać, tylko właśnie grupy najbardziej tym zainteresowane.
W Górze Kalwarii opracowano właśnie (dla Pracowni Zmiany Społecznej Karolina Koguciuk przez GARDEN CONCEPT Architekci Karjobrazu W. Januszczyk, P. Szkołut, Sp.J.) dokument o nazwie Diagnoza, który jest jednym z elementów tworzenia LPR. Obejmuje ona wskaźniki zjawisk społecznych, gospodarczych, środowiskowych, przestrzennych oraz kulturowych, identyfikując potrzeby rewitalizacyjne na terenie gminy.
W Diagnozie wyłoniono kilka obszarów kwalifikujących się do objęcia działaniami rewitalizacyjnymi, w tym m.in. obszar Starego Miasta w Górze Kalwarii wraz ze skarpą oraz oś ulicy Kalwaryjskiej w Górze Kalwarii wraz z najbliższym otoczeniem i cmentarzami – ze względu na zatarcie historycznego układu kalwaryjskiego, który jest najcenniejszym elementem urbanistycznym Góry Kalwarii. Autorzy Diagnozy wskazują, że jego rewitalizacja będzie miała bezpośredni wpływ na poprawę sytuacji w całym mieście. Oprócz tego Diagnoza wyłoniła głównie ze względu na zagęszczenie negatywnych zjawisk społecznych oraz znaczącą degradację obiektów mieszkalnych, takie miejsca jak obszar na granicy Góry Kalwarii i Moczydłowa obok linii kolejowej, obszar przy ul. Puławskiej w Baniosze, centrum Baniochy oraz obszary pocegielnianej zabudowy mieszkalnej w Łubnej.
Warsztaty odbędą się 15.10. w Ośrodku Kultury w godz. 11.00-15.00. W przerwach zaplanowano poczęstunek. Spotkanie poprowadzą jedni z najlepszych specjalistów w tej dziedzinie w kraju. Wystarczy wysłać zgłoszenie mailem na adres: Liczba miejsc ograniczona.
Oprócz tego od dzisiaj w Ratuszu (wejście od jatek) zaczął działać MYŚLNIK, do którego mogą przyjść mieszkańcy i podzielić się swoimi uwagami na temat życia w Górze Kalwarii.
Mieszkańcy polskich miast, w tym Góry Kalwarii, dostali rok temu narzędzie w postaci Ustawy, dzięki któremu mogą w końcu decydować o przyszłości, tożsamości i wyglądzie swojego miasta. Wystarczy zaangażować się w działania Gminy.